Ιστορικό Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου

History of Chios Merhant Maritime Academy

 

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου (ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ), βρίσκεται στην πόλη της Χίου, επί της οδού Δημοκρατίας 26, δίπλα από την πλατεία Βουνακίου. Η Χίος έχει μεγάλη και σπουδαία ιστορική, πολιτιστική και ναυτική παράδοση, με τους εκατοντάδες εφοπλιστές και πλοιοκτήτες και χιλιάδες ναυτικούς.

The Merchant Maritime Academy of Chios is located in Chios island, on the Democratias 26 Street, next to the Vounaki square in the town of Chios. Chios is an island with a great history, culture and tradition in mercantile maritime, with hundreds of seafarers and ship owners.

Η σχολή ιδρύθηκε το έτος 1965, από τους αείμνηστους εφοπλιστές ΚΑΡΡΑ Κ. και ΧΑΝΔΡΗ Ι. Το έτος 1996, με την οικονομική βοήθεια των εφοπλιστών δωρητών ΤΣΑΚΟΥ Π. και του αείμνηστου ΠΑΤΕΡΑ Γ., προστέθηκε μια νέα πτέρυγα.

Founded in the year 1965, by the late ship owners Karra K. and Chandri I. In the year 1996, with the donations of the ship owners Tsakos P. and the late Pateras G. a new wing was created.

Η σχολή Μηχανικών της ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ, λειτουργεί από το έτος 1965 ως ΔΣΕΝ, από το έτος 1979 ως ΑΔΣΕΝ και ΑΕΝ από το εκπαιδευτικό έτος 1998 – 1999.

Η ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ, είναι Σχολή Μικτής Φοίτησης, με δικαίωμα επιλογής από τους σπουδαστές του τρόπου φοίτησης (εσωτερική, εξωτερική). Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις της, παρέχουν δυνατότητα φοίτησης περίπου διακοσίων συνολικά σπουδαστών ετησίως και διαμονής πενήντα.

The Merchant Maritime Academy of Engineers of Chios is a joint attendance school, giving the opportunity to the students to choose whether to stay as boarders or not. The facilities are able to host up to 200 students per academic year and to board 50 students.

Μετά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008, έχουν αποκτήσει συνολικά, Πτυχίο Δόκιμου Μηχανικού Ε.Ν. ή Πτυχίο Μηχανικού Ε.Ν. 1439 σπουδαστές οι οποίοι στελεχώνουν ως Αξιωματικοί την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, έγιναν άξια διευθυντικά στελέχη στα γραφεία Ναυτιλιακών Εταιρειών ακόμη και εφοπλιστές.

After the 2008 exam period of September, 1439 students have graduated as engine cadets or 3rd Engineers. They have become worthy officers on and off the shore of various maritime companies.

Η Ακαδημία διαθέτει:    The facilities of the academy incluse;

  • εκπαιδευτικές αίθουσες, classrooms
  • μηχανουργείο, a workshop
  • μηχανοστάσιο, an engine room
  • σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, a modern electronic devices
  • προσομοιωτή μηχανοστασίου και an engine simulator and
  • οργανωμένο γυμναστήριο a well-equipped gym

Τηρείται Τράπεζα Αίματος στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου προσφέρει σε οποιανδήποτε ζητηθεί χάριν της ευαισθητοποίησης των σπουδαστών μας.

A blood bank is held in the Chios Municipal Hospital, which is offered to anyone, a kind contribution of our students.


Αποτελεί το πρώτο και αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη νήσο Χίο και η προσφορά της τόσο στην κοινωνία και οικονομία της Χίου, όσο και στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι τεράστια.

The Academy is the oldest and the first higher education foundation in Chios island and its contribution in the local economy, the society of the island and the Greek mercantile marine is great. 

Πηγή: Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

σημαία στη σχολή

Σκοπός της Ιστοσελίδας

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση των σπουδαστών της σχολής για την πρόοδο και την αποκόμιση σημειώσεων περί μαθημάτων.
Δίνεται η δυνατότητα για ενημέρωση οποιαδήποτε χρονικής στιγμής σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων, πρόγραμμα της εξεταστικής, καθώς και διάφορες αιτήσεις και έντυπα της γραμματείας.
Η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας έγινε προκειμένου οι σπουδαστές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που προβλέπονται ρητά στην επίσημη διδακτέα ύλη της σχολής.

 

Οι καθηγητές

Οι καθηγητές είναι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εμπειρία στον χώρο εργασίας τους και την ικανότητα να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ακρίβεια και να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές της σχολής ΑΕΝ μέσω μιας επιτυχημένης διαδικασίας μάθησης στη θεωρία και την πρακτική.

 

Σύλλογος Σπουδαστών 

ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ