Έγγραφα - Έντυπα και Αιτήσεις Γραμματείας

Μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε απαραίτητο έντυπο της σχολής που μπορεί να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Κανονισμοί Σπουδών Α.Ε.Ν.

Οργάνωση και λειτουργία ΑΕΝ

ΦΕΚ 204 ΤΕΥΧΟΣ Α - 2 Σεπεμβρίου 1998 - Νόμος 2638

Εσωτερικός Κανονισμός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού:

ΦΕΚ 1853 ΤΕΥΧΟΣ Β – 6 Οκτωβρίου 1999 Υπουργική Απόφαση Μ2115

Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών ΑΕΝ για τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια:

ΦΕΚ 179 ΤΕΥΧΟΣ Β – 31 Ιανουαρίου 2013-10-31

Κανονισμός Πρόσβασης Αποφοίτων Τ.Ε.Ε στις Α.Ε.Ν – Εκπαιδευτικά και Λειτουργικά Θέματα:

ΦΕΚ 1260 ΤΕΥΧΟΣ Β – 18 Οκτωβρίου 2000 Κοινή Απόφαση 36120

Κανονισμός Σπουδών Α.Ε.Ν:

ΦΕΚ 1393 ΤΕΥΧΟΣ Β – 14 Νοεμβρίου 2000 Απόφαση Μ3615

Τροποποιήσεις Κανονισμών:

ΦΕΚ 668 ΤΕΥΧΟΣ Β – 16 Απριλίου 2008

Τροποποιήσεις Κανονισμών:

ΦΕΚ 179 ΤΕΥΧΟΣ Β – 31 Ιανουαρίου 2008

Ύλη Μαθημάτων για τους Μηχανικούς:

ΦΕΚ 2303 ΤΕΥΧΟΣ Β – 16 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταγραφές Ενημερωτικό Έντυπο:

Έντυπο

Ναυτολόγηση σε πλοίο με Ξένη Σημαία

Απόφαση

Εκπαίδευση Επί του πλοίου των Σπουδαστών ΑΕΝ

Προεδρικό Διάταγμα 251

Καταστατικό Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Καταστατικό

ΑΦΜ Συλλόγου

ΑΦΜ