ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης Επί πλοίου Πρώτης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου:

ΚΕΠ. 1

Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης Επί πλοίου Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου:

ΚΕΠ. 2

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Α ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης Β εξαμήνου: 1 Οκτωβρίου.

Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν 2 μέρες νωρίτερα για να εξεταστούν στο ΚΕΠ 1

Δικαιολογητικά:

  • ΚΕΠ 1, σωστά, πλήρως συμπληρωμένο με υπογραφές εκπαιδευτή και σφραγίδες του πλοίου.
  • Ημερολόγιο καθημερινών εργασιών σπουδαστή.
  • Ημερολόγιο μηχανής
  • Συστατική Επιστολή (ειδική έκθεση) υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, με τη σφραγίδα του πλοίου.
  • Ναυτικό φυλλάδιο