Αποστάσεις

Η σχολή βρίσκεται στο τέλος της πλατείας Βουνακίου και απέχει:

Προορισμός

Απόσταση (περίπου)

Μεταφορικό

Μέσο

Χρόνος

(μέγιστος)

Πεζόδρομος «Απλωταριά»

550 μέτρα

πόδια

7 λεπτά

Λιμένας Χίου

600 μέτρα

πόδια

7 λεπτά

Κρατικό Νοσοκομείο της Χίου «Σκυλίτσειο»

1600 μέτρα

αμάξι

4 λεπτά

Κρατικός Αερολιμένας ΧΙΟΥ  (JKH)

4 χιλιόμετρα

αμάξι

8 λεπτά