Διεύθυνση της Σχολής

Η Διεύθυνση της Σχολής είναι:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Μηχανικών Χίου
Δημοκρατίας 26
Ταχυδρομικός Κώδικας 82100

Χίος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 22710-44431
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aenchiou@gmail.com