Ανατροφοδότηση

Η ιστοσελίδα aenmchiou.webnode.gr κατασκευάστηκε πιλοτικά το 2012 στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του κ. Μπαμπίλη Παναγιώτη. Το ακαδημαϊκό έτος 2013 ο Σύλλογος Σπουδαστών της Σχολής μετονόμασε την σελίδα σε aenmchios.webnode.gr, ανανέωσε και ενημέρωσε περεταίρω την σελίδα.