Sewage Treatment Plant

Sewage Treatment Plant = Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Τα λύματα που δημιουργούνται επί του πλοίου δεν μπορούν να αποθηκευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και για το λόγω αυτό πρέπει να επεξεργάζονται κατάλληλα πριν απορριφθούν στη θάλασσα.

Τα λύματα γενικά παράγονται από τις τουαλέτες, τα ουρητήρια και τους αποχετευτικούς αγωγούς αποβλήτων.

 

 

Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Η βασική αρχή λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού είναι η αποσύνθεση των ακατέργαστων λυμάτων. Η διαδικασία γίνεται με τον αερισμό του θαλάμου με καθαρό αέρα. Τα αερόβια βακτηρία αναπτύσονται εξαιτίας του αέρα αποσυνθέτουν τα ακατέργαστα λύματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αέρας είναι σημαντικό κριτήριο για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, διότι χωρίς τον αέρα θα υπάρξει αύξηση των αναερόβιων βακτηριών, τα οποία παράγουν τοξικά αέρια που είναι επιβλαβή για την υγειά. Επίσης μετά την αποσύνθεση των λυμάτων από τα αναερόβια βακτηρία παράγεται ένα μαύρο υγρό το οποίο προκαλεί τον αποχρωματισμό του νερού. Έτσι, σε μια εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ο κύριος στόχος είναι να διατηρηθεί η ροή φρέσκου αέρα.

Η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού χωρίζεται σε τρία τμήματα.

  • Θάλαμος Αερισμού
  • Δεξαμενή Καθίζησης
  • Χλωρίωση και Συλλογή

 

Θάλαμος Αερισμού - Aeration chamber

Αυτός ο θάλαμος τροφοδοτείται με τα ακατέργαστα λύματα τα οποία διασπώνται σε μικρά σωματίδια. Το πλεονέκτημα της διάσπασης των λυμάτων σε μικρότερα σωματίδια είναι ότι αυξάνεται η επιφάνεια στην οποία τα βακτηρία μπορούν να επιτεθούν ταυτόχρονα άρα να αποσυνθέσουν τα λύματα πιο αποτελεσματικά και γρήγορα. Τα λύματα αποσυντίθεται σε CO2, νερό και ανόργανα στερεά. Ο αέρας ωθείται μέσα από έναν διαχύτη εντός του θαλάμου αέρα. Η πίεση του αέρα παίζει επίσης έναν σημαντικό ρολό στην αποσύνθεση των λυμάτων. Αν η πίεση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τότε το μείγμα αέρα λυμάτων δεν θα πραγματοποιηθεί σωστά και δεν θα γίνει η σωστή επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την αποσύνθεση. Γενικά για να δημιουργείται σωστή μίξη μεταξύ των ακατέργαστων λυμάτων και των φυσαλίδων αέρα η πίεση πρέπει να διατηρείται περίπου 0,3-0,4 bar.

 

Δεξαμενή Καθίζησης - Settling Tank

Το μείγμα υγρού και λάσπης διέρχεται από τον θάλαμο αερισμού στη δεξαμενή καθίζησης. Στο εσωτερικό της δεξαμενής η λάσπη κατακάθεται στον πυθμένα και το διαυγές υγρό στην κορυφή. Η λάσπη που βρίσκεται στον πυθμένα δεν επιτρέπεται να διατηρηθεί στάσιμη μέσα στην δεξαμενή για πολύ καιρό, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη αναερόβιων βακτηριών και παραγωγή επιβλαβών αεριών. Η λάσπη που έχει κατακαθίσει ανακυκλώνεται με την λάσπη που εισέρχεται, έτσι με την συνεχή ανάμιξη διασπάται.

 

Χλωρίωση και Συλλογή - Chlorination and Collection 

Σε αυτό το θάλαμο υπερχειλίζει το διαυγές υγρό που έχει παραχθεί από την δεξαμενή καθίζησης και απολυμαίνεται με την βοήθεια χλωρίου. H απολύμανση γίνεται λόγω της παρουσίας των βακτηριών E-coli που υπάρχουν στο υγρό και για την μείωση του πληθυσμού τους σε αποδεκτά όρια χρησιμοποιείται το χλώριο. Επιπλέον, το επεξεργασμένο υγρό διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 λεπτών μέσα στην δεξαμενή. Σε ορισμένες εγκαταστάσεις η απολύμανση γίνεται επίσης και με την βοήθεια υπεριώδους ακτινοβολίας. Το συλλεγμένο υγρό εκκενώνεται στην θάλασσα η σε κάποια δεξαμενή ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία του πλοίου.

 

Πηγή: https://www.marineinsight.com/tech/auxiliary-machinery/sewage-treatment-plant/